KOE FLOW

Flow-kokemus on tila, jossa ihminen uppoutuu täysin tekeillä olevaan tehtävään tai asiaan, käyttää kaiken psyykkisen energiansa yksinomaan tavoitteiden saavuttamiseen ja kokee voimakasta spontaania mielihyvää ja iloa. aMazed tarjoaa mahdollisuuden kokea flow-tilan.

Flow-tilassa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa tavoitteiden kanssa ja ihminen tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta. Tällöin ajantaju usein katoaa. Tavoitteiden saavuttaminen aikaansaa ihmisessä onnistumisen kokemuksia ja kokemuksia omasta henkilökohtaisesta kasvusta. Flow-kokemuksen saavuttaminen ryhmässä on ihmiselle erityisen palkitsevaa. Flow -käsitteen luonut psykologi Mihály Csíkszentmihályi on osoittanut tutkimuksissaan ihmisen olevan onnellisimmillaan juuri flow-tilassa ollessaan.

aMazed on suunnitellut pakohuoneet yhteistyössä psykologian tohtorin kanssa siten, että flow-tilan saavuttaminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Tämä edellyttää selkeitä tavoitteiden asettamista, mahdollisuutta keskittyä ilman ulkoisia häiriötekijöitä, ajoittaista palautetta ja sitä, että henkilö kokee pelin vaativuustason vastaavan omaa osaamistasoaan. aMazed pakohuoneissa tehtävien suorittaminen vaatii keskittymiskykyä, joka johtaa itsetietoisuuden vähenemiseen ja toimintaa seuraavaan flow-kokemukseen. Flow-kokemus ei edellytä huippusuoritusta tehtävissä, vaan sen voi kokea myös ilman että ratkaisee pakohuoneen tehtäviä 60 minuutissa. Flow-kokemuksen tuottaman hyvinvoinnin keskiössä on täydellinen keskittyminen ennalta rajattuun merkitykselliseksi koettuun tehtävään ja omasta suorituksesta saatava positiivinen ja kannustava palaute.